winterbanden.jpg

Veiligheid staat bij DTE hoog in het vaandel.

Natuurlijk maken we op de juiste momenten gebruik van winter- of zomerbanden en gebruiken we spanbanden, anti-slipmatten etc. om zo zorgvuldig mogelijk met uw zending om te gaan en schades te voorkomen. Al onze voertuigen zijn voorzien van brandblussers en alle chauffeurs van DTE koerier Goirle dragen bedrijfskleding en veiligheidsschoenen.
Een steek-/pompwagen hoort ook tot de standaarduitrusting van onze (grotere) voertuigen.

security Awareness

Al onze chauffeurs hebben de cursus SARR (Security Awareness Robbery Response) met succes afgerond. De eisen van high-tech klanten worden steeds hoger en DTE koerier Goirle investeert in materieel en mensen om aan deze eisen te kunnen voldoen. Onderweg dienen alle producten volgens strenge richtlijnen te worden vervoerd; deze cursus voorziet daar in. Denk hierbij aan: parkeren op beveiligde parkeerplaatsen, het meteen melden van onregelmatigheden, eventueel dubbele bemanning om onnodige stops te voorkomen etc.

ADR gecertificeerd

vhls logoADR staat voor: Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route. Ofwel: Europees verdrag betreffende het INTERNATIONAAL vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het ADR regelt het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen, in alle landen die dit verdrag getekend hebben is het van toepassing op het grensoverschrijdend vervoer dat plaatsheeft tussen tenminste twee van deze landen. Op zich heeft het ADR dus geen betrekking op binnenlands vervoer. Toch is het onrechtstreeks, via een Europese richtlijn, ook van toepassing gemaakt op het grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie.
DTE Group mag onderstaande klassen vervoeren (NIET klasse 1 en 7)

ADR tabel

       
Nr Gevaar Klassen Onderverdeling
1* EXPLOSIEF 1 *GEEN VERGUNNING
2 GAS 2 2.1 brandbaar
      2.2 niet brandbaar, niet giftig
      2.3 giftig
3 BRANDBAAR 3 Brandbare vloeistoffen
4 BRANDBAAR 4.1 Brandbare vaste stoffen
+ Zelfontledende stoffen
    4.2 Zelfontbranding
    4.3 Met water brandbaar gas
5 OXIDEREND 5.1 Oxiderende Stoffen
    5.2 Organische peroxiden (zelfontledend)
6 GIFTIG 6.1 Giftige Stoffen
    6.2 Infectueus
7* RADIOACTIEF 7 *GEEN VERGUNNING
8 BIJTEND 8  
9 DIVERS 9